Blog

Czym jest numer ISBN i do czego służy?

Czytając i przeglądając książki, najczęściej skupiamy się na ich treści, a informacje znajdujące się na wewnętrznych i zewnętrznych stronach okładki najczęściej pomijamy. Niemniej, z pewnością nie raz i nie dwa naszą uwagę przykuł tajemniczy 13-cyfrowy numer, który kryje się pod nazwą ISBN. Czym on tak naprawdę jest i kto jest odpowiedzialny za jego nadawanie? Odpowiedzi na te pytania znajdziesz w poniższym wpisie.

Numer ISBN – co to jest?

Tak jak napisaliśmy na samym wstępie, kod ISBN liczy sobie 13 cyfr (od 2007 roku zapis w pięciu grupach z łącznikiem). Jest to skrót czterech słów pochodzących z języka angielskiego: International Standard Book Number. W przełożeniu na język polski oznacza on Międzynarodowy Znormalizowany Numer Książki. Znaleźć go można zarówno na odwrocie strony tytułowej, jak i na czwartej stronie okładki. Numer ISBN umożliwia na zidentyfikowanie danego wydawcy książki oraz pozwala na znalezienie szczegółów dotyczących publikacji. Warto wspomnieć także, że jest on przyznawany w pulach (od 10 aż do 10000 kodów) przez Bibliotekę Narodową.

Numer ISBN można spotkać w dwóch zapisach

Najczęściej 13-cyfrowy kod ISBN można spotkać w postaci występującej z łącznikami np. 653-21-756-8943-5. Jednak w celu wygenerowania kodu kreskowego dla danej publikacji stworzono zapis ISBN EAN, który nie zawiera wspomnianych łączników i wygląda następująco: 6532175689435.

Czy trzeba zapłacić za numer ISBN?

W przypadku osoby publikującej samodzielnie książkę może okazać się zasadne pytanie, czy nadanie numeru ISBN jest darmowe. Odpowiedź brzmi: tak. Biblioteka Narodowa bezpłatnie przydziela wspomniany kod nie tylko dużym wydawcom, ale też selfpublisherom. W ostatnim czasie starania o uzyskanie opisywanego numeru zostało mocno uproszczone, gdyż wystarczy złożyć stosowny wniosek o przyznanie puli kodów w zależności od liczby publikacji. Jeżeli liczba wydanych przez Ciebie przekroczy 100 egzemplarzy, będziesz musiał przekazać dodatkowo 17 książek do Biblioteki Narodowej, gdyż jest to Twój obowiązek. Uzyskanie kodu Międzynarodowy Znormalizowany Numer Książki ma jeszcze jedną zaletę – obniżoną stawkę VAT do 5 %.